Karantene og testing i skole og barnehage

Gjelder til 25. september klokka 16.00.

FHI/Helsedirektoratet har bestemt at barn og unge under 18 år kan testes i stedet for automatisk å gå i karantene. Dette vil få stor betydning for hvordan smittesituasjoner blant barn/elever i barnehager og grunnskoler skal håndteres.

Bakgrunnen for endringene er at barn og unge skal få en mest mulig normal barnehage- og skolehverdag og at forutsetningene for dette nå er tilstede, selv om det fortsatt vil være et omfang av smitte i samfunnet. Forutsetningene gjelder først og fremst:

De aller fleste ansatte i barnehage og skole har gjennom vaksinasjon oppnådd det som defineres som beskyttelse – altså noe mindre risiko for å bli smittet, mindre risiko for å spre smitte og mildere sykdomsforløp dersom vaksinerte smittes.

Erfaringene har vist at smittespredning i svært liten grad skjer i barnehagen/skolen, men i hjemmet og blant de som ellers er aller tettest på hverandre.

Bruk av testing fremfor karantene har vist seg å være minst like effektivt/virkningsfullt og lite inngripende. 

Når smitte oppstår

Dette skjer når det oppstår smitte blant barn/voksne i barnehage og grunnskole (1.-10. trinn): 

 • Den smittede blir som tidligere satt i isolasjon
 • Den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene.
 • Hurtigtesting på barnehagen og skolen så fort som mulig. 
 • Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av «de tradisjonelle nærkontaktene» (avdelingen, klassen, aktuelle voksne/evt andre), med hurtigtest på barnehagen/i skolen. Her må barnehagen/skolen, slik som tidligere, bistå i vurderingene av hvem som bør testes utover avdelingen/klassen. Ved negativ test unntas de smittekarantene.
 • Barnehagen/skolen skal ikke bestille testing – smittesporing tar direkte kontakt med testapparatet, som igjen vil kontakter dere.
 • Barn under 12 år skal også ha en test nummer 2 - dag 3, 4 eller 5.
 • Barn/ungdom over 12 år skal i tillegg til test dag 1 og dag 3 ha en tredje test dag 5
 • Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. 
 • Foresatte får tilsendt e-post via samtykkeportalen eller per post, hvor de kan gi samtykke eller ikke.
 • Barn som ikke testes må i 10 dagers karantene ved påvist smitte i gruppa/klassen.
 • I barnehage har til nå foreldre vært med når barna har vært testet. I SMSen som sendes ut ved smittesituasjon, bør det sies noe om at foreldre som ønsker det kan komme i forbindelse med testingen. Alternativt kan foreldre ta med barna til Kløvertun, dersom de ikke har anledning til å møte og ønsker å være tilstede når deres barn blir testet. Hurtigtestene som skal brukes er vesentlig mer «skånsomme» enn PCR-testene, noe som har betydning for om foreldre trenger å være tilstede eller ikke. 
 • Voksne nærkontakter som er fullvaksinert får ikke karantene og kan jobbe som vanlig, fortsatt at de ikke har symptomer. Dette gjelder også voksne som er husstandsmedlemmer. Det anbefales likevel at de tester seg (men de kan jobbe som vanlig fram til de tester seg og får testsvar)
 • Voksne nærkontakter som ikke er fullvaksinert, men beskyttet, kan også jobbe som vanlig hele tiden, men må ta en test mellom dag 3 og 7.
 • Voksne nærkontakter som ikke er vaksinert/beskyttet, får selvsagt ordinær karanteneperiode.

Hjemmeskole redusert eller faller bort

Denne nye ordningen vil medføre at omfanget av hjemmeskole blir sterkt redusert eller bortfalle. Imidlertid vil de få enkeltelevene som får karantene ha krav på opplæring.

I den sammenheng må skolene ha planer for en «alternativ hjemmeopplæring» i form av oppgaver eller lignende og at det holdes kontakt med elevene det gjelder. Det forventes ikke at skolene kan legge til rette for «tilnærmet full parallell hjemmeopplæring» med klassen.

Dette vil også innebære at første skoledag i år kan gjennomføres så normalt som mulig med foreldre tilstede.

Til slutt minner vi om hovedbudskapet når det gjelder grønt nivå:

 • Barnehage-/og skolehverdagen skal nå være mest mulig «normal»
 • Ved symptomer på sykdom skal man være hjemme
 • Fortsatt god håndhygiene
 • Avstand mellom voksne som til daglig ikke jobber tett sammen, uavhengig om de er vaksinert eller ikke