Hjemmekontor

Fra 26. juni gjelder nasjonal anbefaling om hjemmekontor.
  • Det er mulighet for å være mer tilstede på arbeidsplassen.
  • Arbeidsgiver bør gjøre vurderinger på om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smittesituasjonen.
  • Det må være mulig å holde én meters avstand for alle.
  • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttende i risikogrupper.

Eventuelle spørsmål kan sendes til denne e-postadressen.