Gjester hjemme og på hytta

Fra 26. juni gjelder nasjonal anbefaling om antall gjester på privat sted.

Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. Alle bør holde én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du ha god plass til.

Det oppfordres å møtes utendørs.

Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn og unge kan ha besøk av barnehage- eller barneskolekohorten.

Detaljert informasjon