Arrangementer

Fra 26. juni gjelder nasjonale regler for arrangementer og private sammenkomster.

Kristiansand følger nasjonale regler for gjenåpningens trinn 3, slik de alle fleste kommuner gjør. 

Trinn 3

Arrangementer uten koronapass

Det er fortsatt påbudt å holde meteren på offentlige arrangementer, og det skal være minst to meters avstand mellom kohortene. Her er oversikten over maks antall personer som kan være tilstede: 

Inne:
400 uten faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.
1000 med faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.

Ute:
800 uten faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.
2000 med faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.

Arrangementer med koronapass

Det er fortsatt påbudt å holde meteren på offentlige arrangementer, og det skal være minst to meters avstand mellom kohortene. Her er oversikten over maks antall personer som kan være tilstede: 

Inne: 
1000 uten faste tilviste plasser. Fordelt på to kohorter.
2500 med faste tilviste plasser. Fordelt på fem kohorter.

Ute:
2000 uten faste tilviste plasser. Fordelt på fire kohorter.
5000 med faste tilviste plasser. Fordelt på ti kohorter.

Private sammenkomster

Inntil 100 personer kan delta på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Dette inkluderer også beskyttede personer, da det ikke er tilrettelagt for at privatpersoner kan kontrollere deltakerne sine koronasertifikat. Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs gjelder fortsatt. 

Detaljert informasjon

Definisjon av arrangement: 
Sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, til: 

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
  2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
  3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
  4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
  5. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

    Eventuelle spørsmål kan sendes til denne e-postadressen.