Riktig bruk av munnbind

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind i en del situasjoner. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år.
  • Alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre.
  • Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen sin for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.
  • Når personer med mistenkt eller påvist covid-19 er nærmere andre hustandsmedlemmer enn én meter, dersom helsetilstanden tillater det.
  • Alternativt at husstandsmedlemmer benytter munnbind når de ikke kan overholde minst én meter avstand til en person med mistenkt eller påvist covid-19 dersom det ikke er mulig for den syke å ha munnbind på.

Viktig med vask eller kast

På helsenorge.no ligger det god informasjon om hvordan tøymunnbind brukes, og at disse skal vaskes på 60 grader mellom hvert bruk.

Tilsvarende står det hvordan engangsmunnbind (medisinske munnbind) skal brukes, og at det skal kastes i en vanlig søppelbøtte med én gang du tar det av.

Bruk og kast - bruk og vask

Illustrasjon engangsmunnbind

Illustrasjon tøymunnbind

Du kan også se denne videoen som viser hvordan du bruker munnbind:

Videoen er laget av Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen som er sykepleier og tidligere ansatt på testsenteret på Kløvertun. Prinsippene er de samme for engangsmunnbind som for tøymaske.

Tegnspråk

På siden ligger også en kort tegnspråktolket film om bruk av munnbind.  

Tegnspråktolket

Information about face mask in other languages