Avfallshåndtering og tekniske tjenester

Oppdatert informasjon - Avfall Sør har ordinære åpningstider på gjenvinningstasjonene - Ingeniørvesenets sonekontorer stengt
Avfall Sør - åpningstider gjenvinningsstasjoner

Avfall sør har ordinære åpningstider igjen.

Avfall Sør

På Avfall Sørs nettsider finner du oppdatert informasjon om åpningstider,  avfallshåndtering, renovasjon og gjenvinningstasjoner. 

Ingeniørvesenet har stengt sonekontorer (16. mars)

Ingeniørvesenet har stengt sonekontorer for besøkende (16. mars)

Både sonekontorer og verksteder er stengt for besøkende på grunn av koronasituasjonen.