Anbefaling barn og unge

Fra høsten 2023 gjelder disse anbefalingene om koronavaksinering for barn og unge med alvorlige grunnsykdommer.

Barn og ungdom får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom og vil være aktuelt for barn med alvorlig grunnsykdom. Immunitet etter infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi god beskyttelse mot ny infeksjon hos barn og unge. Gjennomgått infeksjon reduserer derfor behov for antall vaksinedoser.

Nå haster det med å ta vaksiner! (Nyhetssak fra 13. november 2023)

For barn og unge under 18 år vil følgende alvorlige grunnsykdommer kunne gi økt risiko for alvorlig koronasykdom:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Barn i alderen 6 måneder til 4 år og 5-11 år får egne barnedoser. 

Aldersgruppen 5-17 år anbefales vaksinering med én dose.  Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar kan grunnvaksineres med flere doser etter vurdering av behandlende lege.

Aldersgruppen 6 mnd. til 4 år grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av behandlende lege.

Barn og unge kan får koronavaksine ved å kontakte Sørover på telefon 38 04 31 35.

Koronavaksinering er gratis.

Utdypende informasjon om koronavaksine for barn og unge med alvorlig grunnsykdom finner du hos Folkehelseinstituttet (FHI).  

FHI