Hva mener du? Gi din høringsuttalelse

Vi vil gjerne ha dine meninger om planforslaget. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 5. mars 2023.

Gi din høringsuttalelse her 
Behandling av personopplysninger

Dersom du skal gi høringsuttalelse på vegne av et firma eller en organisasjon, må du være registrert på firmaet eller organisasjonen i Brønnøysundregistrene for å kunne velge innsending som organisasjonsrepresentant. Dersom du ikke er registrert må du velge privatperson og skrive i uttalelsen at det er på vegne av firma eller organisasjon.

Alternativt kan du sende brev til:
Kristiansand kommune, By- og stedsutvikling, Postboks 4, 4685 Nodeland

Merk uttalelsen med saksnummer: 2020021815

Etter høringsfristen vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått, og planen vil kunne bli endret.

Det er bystyret som skal vedta den endelige planen. Det vil gå frem av saksdokumentene hvordan høringsuttalelsene er vurdert.