Bydels- og temamøter

Kommunen inviterer til møter om kommuneplanens arealdel.

Bydelsmøter og temamøter

Kommunen inviterer til åpne bydelsmøter og temamøter der representanter fra politisk ledelse og administrasjonen forteller om planforslaget og planprosessene, for å gi innbyggerne et best mulig grunnlag for å gi sine uttalelser til planen.

Bydelsmøter

Alle innbyggere er velkomne til å delta på møtene. Det holdes presentasjoner om planforslaget, med spesiell vekt på den bydelen hvor møtet holdes. Det vil også være mulig å stille spørsmål.

I etterkant av møtene legger vi en kort omtale under hvert møte, etter hvert som de finner sted.

Det blir avholdt bydelsmøter på følgende steder i kommunen:

 • Nodeland – 25. januar 2023 kl. 18.00–20.00, møterom Juvet og kantina i det tidligere rådhuset.
  Les felles omtale av møtene på Nodeland og Vågsbygd her
 • Vågsbygd – 26. januar 2023 kl. 18.00–20.00, aulaen i Vågsbygd kultursenter.
  Les felles omtale av møtene på Nodeland og Vågsbygd her
 • Tangvall – 31. januar 2023 kl. 18.00–20.00, i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset.
 • Randesund – 1. februar 2023 kl.18.00–20.00, i aulaen på Strømme skole.
 • Kvadraturen – 2. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i amfiet i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.
   
  Alle møtene er åpne fra kl. 17.30. Programmet starter kl.18.00. 

Temamøter

 • Næringsutvikling og handel – et møte i regi av Næringsforeningen i kristiansandsregionen og Kristiansand kommune
  13. januar 2023 kl. 08.00–10.00, Dronningens gate 2 
  Les omtale av møtet her
 • Bærekraftig utvikling i Kristiansand?
  8. februar 2023 kl. 18.00–20.00, i foajéen på Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Ingen påmelding er nødvendig.