Bli inspirert av andre

KS har en klarspråktekstbase med mange kommunale og fylkeskommunale tekster. De fleste med både før- og etterversjon.

KS oppfordrer til å bruke tekstene i tekstbasen som inspirasjon og et utgangspunkt til eget tekstarbeid.

Det vil alltid være viktig å tilpasse tekstene til situasjon og kontekst i din kommune eller fylkeskommune.

For å skape en god skrivekultur er det viktig at de som arbeider med tekstene opparbeider eierskap til egen tekst og er involvert i selve skriveprosessen.

I tekstbasen kan du søke på nøkkelord som vedtak, brev, natur, miljø, vann og lignende.

Du kan søke i tekstbasen her