Jeg vil mestre hverdagen

Kurs i belastningsmestring

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være en god måte å forebygge en eventuell depresjon på.

Foto: Anders Martinsen fotografer 

Noe for deg?

Hensikten med kurs i Belastningsmestring (KIB) er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv.

Mål for kurset:

  • Gjenkjenne signaler på overbelastning
  • Forebygge overbelastning
  • Identifisere belastning
  • Videreutvikle egen mestringsevne

Praktisk informasjon:

Kurset består av 8 samlinger av 2,5 t + 2 oppfølgingssamlinger

Pris: 500 kr som dekker kaffe/te og kursmateriell

Sted:

Kurset holdes sentralt i Kristiansand 2 ganger i året (vår og høst). Kontakt oss for informasjon om neste kurs.

Påmelding:

Frisklivssentralen Kristiansand kommune
Telefon: 38 07 95 55   
Epost

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kursene.