Jeg vil få økt hverdagsglede

Hverdagsglede

Visste du at du kan få en bedre hverdag ved hjelp av ganske enkle grep?
Dette kurset tar for seg fem grep for økt hverdagsglede:

1. være oppmerksom
2. være aktiv
3. fortsette å lære
4. å knytte bånd
5. å gi

I dette kurset utforsker vi hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. Du vil lære hvordan hjernen reagerer og belønner deg når du er oppmerksom, aktiv, fortsetter å lære, knytter bånd og gir.

Kurset holdes i samarbeid med Rask psykisk helsehjelp.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er i arbeidsfør alder.

Varighet
6 samlinger av 2-2,5 timer.

Pris
300 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.

Aktuelle lenker
Her kan du se en film om innholdet i Hverdagsglede.