Jeg har symptomer på nedstemhet

kidkurs.jpg

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne? KID - kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse syptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

Noe for deg?

KID står for kurs i mestring av depresjon og tar sikte på å;

  • forkorte varigheten på depresjonen
  • redusere intesiteten på syptomene og gjenvinne tapte funksjoner
  • forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
  • at du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris: 500,- som dekker kaffe/te og kursmateriell

Varighet: 8 samlinger à 2,5 time + 2 oppfølgingssamlinger

Når: Kurset holdes sentralt i Kristiansand 2 ganger i året (vår og høst). Kontakt oss for informasjon om neste kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Frisklivssentralen

tlf: 38 07 95 55 eller

send oss en e-post

Nyttige lenker

Rask psykisk helsehjelp  

Læring og mestring i Knutepunkt Sørlandet