Jeg har symptomer på nedstemhet

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne?
KID - kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse syptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

KID står for kurs i mestring av depresjon og tar sikte på å;
-forkorte varigheten på depresjonen
-redusere intesiteten på syptomene og gjenvinne tapte funksjoner
-forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
-at du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Kurset holdes av kursholdere fra Livsmestring.

Varighet
8 samlinger à 2,5 time + 2 oppfølgingssamlinger

Pris
500 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på tlf 38 07 95 55 for påmelding. Før kursstart vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale for å finne ut om tilbudet passer for deg.

Nyttige lenker

Rask psykisk helsehjelp