Frisklivsresept

st17062014-415.jpg

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker å endre på livsstilen din men som ikke får det til på egenhånd. En frisklivsresept kan derfor være en god start på et mer aktivt og dermed bedre liv!

Noe for deg?

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i jobb eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til økt aktivitet. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette! Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Vårt tilbud

Frisklivsresepten får du av din fastlege. Når du tar kontakt med oss inviterer vi deg til en samtale før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.

Aktivitet

Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i grupper, både utendørs og innendørs.

Undervisning

En frisklivsresept består også av livsstilsundervisning i gruppe parallelt med treningen. Vi tar opp temaer som bl.a:

 • Endring
 • Motivasjon
 • Fysisk aktivitet og bevegelse
 • Kosthold
 • Psykisk helse
 • Søvn
 • Sjef i eget liv- veien videre

Kostholdsundervnisningen er basert på de nasjonale anbefalingene for ernæring

Vil følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse

For 12 uker med trening og undervisning betaler du kr 400,-

Hva skjer når reseptperioden er slutt?

Etter 12 uker evalueres perioden i en avslutningssamtale.Det er viktig for oss at de endringene du gjør her hos oss opprettholdes. Vi er derfor behjelpelige med å finne en aktivitet du kan fortsette med. Etter endt kursforløp sender vi en tilbakmelding til fastlegen din.

Nyttige lenker

Helsedirektoratet anbefaler oss å være i aktivitet i minst 30 min hver dag.

Internasjonal frisklivsresept for kvinner med behov for tolk

internasjonal-resept.jpg

Målgruppe

Tilbudet gis til minoritetskvinner med livstilsrelaterte helseproblemer og som:

- snakker lite/ingenting norsk
- av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinær frisklivsresept

Innhold

 • Oppstartsamtale med fokus på motivasjon og mål
 • Gruppetrening to ganger i uken
 • Undervisning i livsstil og helse
 • Evalueringssamtale
 • Tolk er til stede ved behov

Varighet
12 uker

Pris
400 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38079555 for mer informasjon og påmelding.