Støtte fra StimuLab

Eirin-Konstad-Nilsen.jpg

Stimulab har troa på flere i arbeid.

Kristiansand var ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021. Tildelingen skyldtes blant annet at Flere i arbeid har tydelig innbyggerfokus og tar utgangspunkt i de unges aktuelle og reelle behov.

Les hele nyhetssaken her

 

Støtte fra Stimulab

Kristiansand er en av sju som får støtte fra StimuLab ordningen i 2021. Støtten fra StimuLab er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig støtte.  Den økonomiske støtten består av kr 3,1 mill som skal brukes til anskaffelse av designkompetanse i markedet. Denne kompetansen skal bidra til at programmet våger å tenke nytt om roller, tjenester, systemer og løsninger.

Les mer om saken her.