Aktuelle nyhetssaker om flere i arbeid

Her er noen aktuelle nyhetssaker i forbindelse med flere i arbeid.

Inngår kontrakt med Comte

Kristiansand kommune har valgt designbyrået ComteBureau til å bistå med innovasjonsprosesser i programmet Flere i arbeid. Kontraktsigneringen fant sted 23. november.

FLAKS bilde til artikkel - 16_9 Margaret og Øyvind_smaller.jpg

Les hele saken her.

 

Signerer samarbeidsavtale med Flyt

Kristiansand kommune inngår et samarbeid med programmet Flyt som er en del Kronprinsparets Fond. Selve kontraktsigneringen finner sted onsdag 24. november hos ordføreren.

Besøk Hurdal.jpeg

Les artikkelen i sin helhet her.

 

Stimulab har troa på Flere i arbeid

Kristiansand var ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021. Tildelingen skyldtes blant annet at Flere i arbeid har tydelig innbyggerfokus og tar utgangspunkt i de unges aktuelle og reelle behov.


Eirin-Konstad-Nilsen.jpg

Les artikkelen i sin helhet her:

En god start for flere i arbeid

Nylig møttes programgruppen fra Flere i arbeid for første gang fysisk til et oppstartsseminar på Jegersberg gård. Programgruppen består av flere ressurspersoner fra næringslivet, fylkeskommunen, kunnskaps- og forskningsmiljøer, i tillegg til kommunale representanter. Sammen skal de jobbe målrettet for å hjelpe flere unge inn i arbeid.

Her kan du lese hele saken

Møtedeltakerne.JPG

Hun skal lede Flere i arbeid

Ingelill Lærum Pedersen er den som skal lede storsatsingen Flere i arbeid, et program som strekker seg over fem år. Som navnet tilsier, handler det om å få flere i arbeid. Programmet skal stimulere systemendringer, utvikle nye modeller og sikre nødvendige grep for å øke antall sysselsatte.

Ingelill Pedersen_portrett_lysere.png

Du kan lese mer om programleder Lærum Pedersen her. 

Kristiansand er en av sju som får Stimulab-støtte 

Kristiansand er en av sju som får støtte fra StimuLab ordningen i 2021. Støtten fra StimuLab er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig støtte.  Den økonomiske støtten består av kr 3,1 mill som skal brukes til anskaffelse av designkompetanse i markedet. Denne kompetansen skal bidra til at programmet våger å tenke nytt om roller, tjenester, systemer og løsninger.

Les mer om saken her. 

Dunsæd med innlegg på kommunal-politisk toppmøte

Nyhetssak om kommunedirektørens innlegg på kommunalpolitisk toppmøte 2. mars 2021

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd presenterer Flere i Arbeid på kommunalpolitisk toppmøte 2. mars 2021

Oppgaveutvalget leverte sinn rapport i april 2020

Her kan du lese mer om hvordan de jobbet og hva rapporten konkluderte med:

Nyhetssak om oppgaveutvalgets rapport 27. april 2020