Programstyret

Programmet har et administrativt programstyre som består av følgende representanter:
  • Kommunedirektør Camilla Dunsæd
  • Direktør for samhandling og innovasjon Bernt Jørgen Stray
  • Direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune Brede Skaalerud
  • Direktør for organisasjon i Kristiansand kommune Kjell A Kristiansen​
  • Direktør for oppvekst i Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/ adm dir Trond Backer
  • Agder fylkeskommune v /fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og utdanningsdirektør Arly Hauge​
  • NAV Agder v/ fungerende fylkesdirektør Hilde Høynes​
  • UiA v/ rektor Sunniva Whittaker