Kristiansand kommune har igangsatt en bred satsing for å få flere i arbeid. Satsingen er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet. (Siden er under arbeid).
Fakta om Flere i arbeid
  • Kristiansand har et viktig satsingsområde med bred politisk støtte som kalles Flere i arbeid.
  • Satsingen er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet.
  • Programmet skal følges opp med temaer som omhandler kvalifisering og etterspørsel av potensiell arbeidskraft
  • Arbeidet baseres på at partene og de aktuelle tjenestene utvikler et forpliktende samarbeid om fells mål.

Kristiansand vil prøve ut det lokale handlingsrommet. Programmet skal utforske hvordan de systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan tar i bruk nye arbeidsformer og samhandle bedre og mer effektivt. I tillegg vil programmet vil utfordre arbeidsgivere i offentlig og privat sektor til å utvikle kreative løsninger som kan bringe flere innbyggere inn i arbeidslivet. Programmet skal også finne ut hvordan utdanningssystemene i større grad kan gi kompetanse og veiledning som leder til arbeid.  

Programeier

Direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune, Bernt Jørgen Stray.

Programleder 

Ingelill Larum Pedersen i Kristiansand kommune 

IMG_7908.JPG

Foto: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes

Programstyret

Programstyret

Sju satsingsområder/prosjekter 

1.       Yrkesrettede utdanningsvalg 

2.       Gjennomføre videregående utdanninger  

3.       Fra stønad til arbeid

4.       Kommunen som arbeidsgiver 

5.       Inkludering og kvalifisering i bedrifter 

6.       Nye og flere arbeidsplasser  

7.       Stimulab 

Prosjektlederne

 

Politisk behandling av Flere i arbeid
Om oppgaveutvalget for Flere i arbeid 

IMG_5458.JPG

Oppgaveutvalget for «Flere i arbeid» leverte sine anbefalinger i april 2019. Anbefalingene ble deretter presentert for flere politiske utvalg i mai og juni 2019.  Formannskapet vedtok 20.mai 2019 at det skulle gjennomføres en generaldebatt i bystyret basert på oppgaveutvalgets rapport. Kommunedirektøren utarbeidet dermed en bystyremelding med vurdering av rapporten fra oppgaveutvalget. Bystyremeldingen ble grunnlag for generaldebatten som ble avholdt i bystyret 28. oktober 2020. Generaldebatten resulterte i 40 flertallsmerknader.

Grafisk profil

Her finner du grafisk profil for flere i arbeid

Korte informasjonsfilmer - flere i arbeid