The European Conference 2021

Kristiansand tema

Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter ble arrangert for første gang på Europadagen 5. mai i 2020 i Kristiansand.