Gå til hovedinnhold

Trafikksikkerhet

Se hvordan du skal gå fram hvis du har innspill for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet.

Trafikkulykker i Kristiansand

Alle personskadeulykker og ulykker med vesentlig materiell skade skal rapporteres til politiet. Politiet foretar registrering av ulykkene og ulykkesdataene videresendes til Statens vegvesen for stedfesting i kart. Følgende link viser kart over politiregistrerte trafikkulykker i Kristiansand fra 01.01.2000 til i dag: Trafikkulykker i Kristiansand

Hvordan søker jeg om fartshumper?

Søknad om fartsdempere i boligveier sendes skriftlig fra velforeningen. Du kan også sende inn en underskriftsliste fra berørte beboere. 

Send søknad

Vanligvis vil vi måle farten for å kartlegge fartsnivået på det aktuelle stedet. Som regel sier vi ja til å lage fartshumper hvis fartsnivået ligger over 35 km/t. 

Våre forslag til nye humper merkes i asfalten og kunngjøres med to ukers merknadsfrist.

Søkere som får avslag får beskjed fra oss. Avgjørelse om humper er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at du ikke kan klage på vedtaket. 

Søknad om fartsdempere i buss- og samleveier har en mer omfattende saksgang og blir sendt på høring til bl.a. utrykningsetater og transportorganisasjoner før sak fremmes for by- og miljøutvalget.

Ønsker om gang-/sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak

Prioritering av tiltak fremgår av kommunens trafikksikkerhetsplan som revideres og behandles i by- og miljøutvalget hvert fjerde år. Trafikksikkerhetsplan for 2015-2018 ble vedtatt i november 2014. Velforeninger og skoler har meldt inn prosjekter og tiltak til planen. Arbeidet med revidering av Trafikksikkerhetsplanen ble startet høsten 2017 og velforninger og skoler er bedt om å sende inn forslag til tiltak i sine nærområder.

Klipping av hekker og trær langs offentlig vei

Publikum som ser trafikkfarlig vegetasjon i sitt nabolag, kan melde fra enten på e-post  eller Meld fra

Vi vil da ta kontakt med huseier og eventuelt gi varsel om klipping innen tre uker.

Skilting og parkeringsregulering

Søknader om skilting sendes skriftlig til ingeniørvesenet fortrinnsvis via velforening eller med underskriftsliste fra berørte beboere. Skiltsøknader behandles av ingeniørvesenet, politiet, parkeringsselskapet og Statens vegvesen på befaringer som foretas ca. hver måned. Referat fra befaringene sendes søkere med konklusjon på hver enkelt sak og en kort begrunnelse.

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 19.02.2015 12:21
Sist endret: 31.10.2017 07:20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?