Gå til hovedinnhold

Trafikkdata og støyberegninger

Oversikt over støyberegninger og trafikkdata for kommunale veier.

Biltrafikk og fartsnivå på kommunale veier

Tabell over fartsmålinger og tellinger av biltrafikk

Kan jeg få støtte til støyskjermingstiltak?

Det er mulig å søke ingeniørvesenet om støtte til støyskjermingstiltak til boliger langs kommunale veier med utendørs støynivå over 65 dBA . Det er satt av lite penger til dette, og du må dessverre regne med lang ventetid før tiltak kan gjennomføres.

I 2014 gjorde vi støyberegninger langs alle kommunale veier med trafikk over 1000 biler i døgnet. 

Støyberegninger langs kommunale veier 2014

Spørsmål og søknad om støtte til støyskjermingstiltak langs riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen Region Sør - Serviceboks 723 -  4808 Arendal. Sentralbord: 38 12 11 60.

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 19.02.2015 12:23
Sist endret: 12.04.2018 08:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?