Regelverk og normaler

Her finner du en del regler og normaler for kommunale veier i Kristiansand

Kommunens veinormal

Gjeldende veinormal ble vedtatt av bystyret i  16.9.2015. 

Vedlegg 1, utforming av snuplass

Vedlegg 2, utforming av busslomme

Bydesignprogram

Bydesignprogrammet vedtatt av bystyret

Bruk av gategrunn

Regler for bruk av gategrunn

Retningslinjer for plassering av containere, stillas, arbeidsbrakker m.v. på offentlig gategrunn

Søknadsskjema for plassering av stillas, containere m.m. på fortau

Kontrakt og avtalevilkår for leie av gategrunn

Statens vegvesens håndbok N301, Arbeid på og ved vei

Forskrifter for gatesalg utenom fast utsalgssted

Ordensregler for Kvadraturen

Løsfotreklame og salgsstativer på fortau

Retningslinjer vedtatt av byutviklingsstyret

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 17.03.2015 11:47
Sist endret: 07.09.2018 13:40