Pågående prosjekter

Riksvegprosjekter

Statens vegvesens prosjekter i Kristiansand

Vann- og avløpsprosjekter

Prosjektoversikt

Kommunale veiprosjekter

Opprusting av 10 bussholdeplasser i Hellemyrbakken og Breimyrveien. Oppstart våren 2016, fullføring senhøsten 2016.

Fortau Kuholmsveien x Prestvikveien. Oppstart våren 2016, ferdig høsten 2016.

Sykkelvei med fortau i Slettheiveien mellom Kartheia og Gislemyrveien, oppstart på slutten av 2016 og fullføring i løpet av 2017.

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 11.03.2015 08:49
Sist endret: 27.10.2016 08:03