Alt om brøyting og vintervedlikehold

Her får du samlet informasjon om kommunens brøytetjenester. Brøytekartet viser hvor det til en hver tid brøytes og hvor lenge siden det sist ble brøytet på de ulike veiene.

Følg brøytebilen på kartet

På brøytekartet kan du følge brøytebilenes arbeid og også se med fargekoder hvor lenge siden det siste ble brøytet på de ulike veier.

PS. Vi har fått meldinger om at noen har problemer med å åpne kartet i Internet Explorer. Vi jobber med leverandøren for å løse problemet. I mellomtiden anbefaler vi at du bruker nettlesere som Opera, Google Chrome eller Firefox.

Bruk pluss-tegnet i brøytekartet for å finne ditt område. Oppdateringen skjer i løpet av noen sekunder.

  • Blå farge på vei: Tiltak i løpet av siste 4 timer
  • Grønn farge på vei: Tiltak i løpet av siste 10 timer
  • Gul farge på vei: Ingen tiltak på veien siste tiden

Veien uten farger er det andre enn Kristiansand kommune som har ansvar for å brøyte.

Vi garanterer ikke 100 % nøyaktighet på dette kartet, og det er ca. 30 minutters forsinkelse mellom faktisk brøyting og hvordan det vises på kartet. Men uansett er dette et godt verktøy for å vurdere fremkommelighet på både veier og sykkelstier.

Link til brøytekartet med fargekoder

Buss og sykkel

Bussveier og gang- og sykkelveier har høyeste prioritet. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger mellom 3 til 5 cm snø.

Boligveier

Brøyting av boligveier begynner når snødybden er ca. 12 cm. For å hjelpe brøytebilen fram, er det viktig at biler parkeres på privat grunn i størst mulig grad. Dette er svært viktig i områder med smale boligveier.

Først gjennombrøyter vi boligveiene, det tar vanligvis 2-3 timer. Etter gjennombrøytingen brøyter vi eventuelt en eller flere ganger for å få lagt snøen godt ut til sidene.

Hvis det kommer mye snø på kort tid, eller dersom snøen er tung og våt, vil bussveier og gang- og sykkelveier ha full prioritet for å holdes oppe. Da kan det derfor ta lengre tid enn normalt før boligveiene brøytes. Boligveiene blir vanligvis først ryddet med plog før snøen i neste runde blir brøytet eller frest bort.

Risikovurdering

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Ingeniørvesenet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det gjør seg mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Ingeniørvesenet følger her veilovens § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Brøyteskader på gjerder og hekker

Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden.

Erstatningskrav sendes til kommunen.

Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne med bilde også. Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Barn og brøyting

Det er viktig å sikre barna når brøytebilen kommer.

Ingeniørvesenet brøyter mer enn 90 kilometer med gang- og sykkelveier og gjør det de kan for at disse veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er brøytemannskapene nødt til å kjøre samtidig som barn er på vei til eller fra.

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn "rømmer" opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt.

Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han vil stoppe for å slippe barna forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper om hvor viktig dette er. Det er også viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å fi nne trygge akeplasser.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med. Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Ring Servicetorvet på 38 07 50 00, eller send oss en e-post.

Nyttige lenker ved snøfall

Yr.no - Kristiansand

Meteorologisk institutt

AEnett.no - informasjon om strømstans

Vegvesen.no - trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Akt.no - trafikkmeldinger fra Agder Kollektivtrafikk

Strøing og salting

Det er stort sett bare bussrutene som saltes. Gang- og sykkelveier strøs med singel etter behov. Gang- og sykkelveiene langs riks- og fylkesveiene er Statens vegvesens ansvar.

Boligveier strøs etter behov der det er bakker og andre vanskelige partier. Ingeniørvesenet har satt ut ca. 200 kasser med strøsingel på spesielt vanskelige steder. Innbyggerne kan bruke singelen til å strø på offentlig vei.

Er du over 60 år?

Civitan og Helse og sosial servicesenter i Kristiansand kommune gir også i år alle kristiansandere over 60 år muligheten til å kjøpe strøsingel.

De som er interessert, ringer inn bestillingen til Helse og sosial servicesenter
mellom klokka 08.00 og 15.30 på telefonnummer 38 07 95 00.

Du kan også bestille strøsingelen på e-post

Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.

Civitan får listene og kjører ut sekkene i løpet av en uke etter at bestillingen ble sendt. Hver sekk er på 15-20 kilo, og du kan bestille så mange sekker du trenger. Prisen for singel og levering på døra er 45 kroner per sekk.

Siden det er strøsingel, og ikke sand, blir den liggende lenger.

Vedlikehold av fortau

Ingeniørvesenet brøyter kommunale fortau i Kvadraturen etter denne prioriteringslisten.

Vi minner om at eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.

Vær obs på at

  • boligveiene tidvis kan være ufremkommelig ved store snøfall.
  • snø fra brøyting blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler og at du selv må fjerne denne.
  • snø du skuffer fra egen grunn ikke kan legges på offentlig vei eller fortau.
  • vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene, er du ansvarlig for å fjerne.

Henvendelser

Henvendelser om brøyting, strøing og salting kan rettes til ingeniørvesenet eller Servicetorvet på telefon 38 07 50 00.

Utenom ordinær arbeidstid kan vakthavende oppsynsmann kontaktes på telefon 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Forfatter: Ingeniørvesenet
Publisert: 28.02.2018 16:00
Sist endret: 20.09.2018 15:11