Brøyting og feiing

Her finner du svar på spørsmål om brøyting og feiing av kommunale veier.

Når kommer brøytebilen?

Bussveier og gang- og sykkelveier har høyeste prioritet. Brøyting av disse veiene starter normalt når det ligger ca. 3-5 cm snø.

Vi begynner å brøyte boligveier når snødybden er ca. 12 cm. Først gjennombrøyter vi boligveiene, det tar vanligvis 2-3 timer. Etter gjennombrøytingen brøyter vi eventuelt en eller flere ganger for å få lagt snøen godt ut til sidene.

Barn og brøyting

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale. Det betyr at vi i en del tilfeller er nødt til å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Det er veilovens § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet som gir oss anledning til dette. Vi gjør det så skånsomt vi kan, og prøver så langt som mulig å ikke frese snøen inn på gårdsplasser og avkjørsler. 

Brøyteskader på gjerder og hekker

Kommunen vil vanligvis erkjenne ansvar for skade på gjerder og annet som skyldes direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden.

Erstatningskrav sendes til kommunen. Det er viktig å opplyse når skaden skjedde. Send gjerne med bilde også. 

Ulempe i form av sand/grus samt noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Når kommer feiebilen?

Bussveier, prioriterte gang-/sykkelveier og boligveier i Kvadraturen, Grim og Lund skal normalt være feid før 1. mai.

Resten av veiene skal normalt være ferdig innen sankthans. 

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 19.02.2015 12:20
Sist endret: 05.01.2016 14:04