Gå til hovedinnhold

Gravetillatelse i offentlig vei

Før graving i kommunale veier skal det sendes gravesøknad til kommunen.

Gravesøknad og arbeidsvarsling

Kristiansand kommune har lagt om til elektronisk behandling av gravesøknad og arbeidsvarsling.

Pålogging til Geomatikk gravemeldingstjeneste:  

https://gravemelding.no/

Systemet er beregnet for entreprenører, rørleggere og andre proffbrukere. Gravegebyr er p.t. kr. 2.101,25 eks. mva.

Kristiansand kommune har innført KGrav som er et elektronisk system for samordning av graveaktivitet. Koordinering skal utføres for gravearbeider lengre enn 40 meter (i kvadraturen 20 meter) og ved kryssing av bussvei og samlevei.

Systemet skal effektivisere planleggingen og koordinering av store gravearbeider, og bidra til mindre graving og veivedlikehold.

Retningslinjer for graving i kommunale veier kan hentes her.

Oversikt over godkjente og pågående gravearbeider finnes her

Graving i offentlig vei og forurenset grunn

Forurenset grunn

Kristiansand kommune har lagt ut et oversiktskart over forurenset grunn. Kartet viser områder hvor det er mistanke om at grunnen er forurenset, og eiendommer hvor oljetanken er sanert/fjernet eller forsvarlig sikret.

Plikt som grunneier

Dersom du eier grunn det skal bygges på, og kommunen mistenker at grunnen er forurenset, har du noen plikter å forholde deg til. En av dem er at du må undersøke om grunnen kan være forurenset, fordi masser som er forurenset ikke skal spres vilkårlig.

Kommunen har laget et kart hvor områdene med forurensing - eller mistanke om forurensning av grunnen - er avmerket. Kartet er basert på historiske undersøkelser, grunnundersøkelser i kommunen og definering av «byjordsområde». Kartet gir ikke en fullstendig oversikt over forurenset grunn og vil bli revidert fortløpende.

Kartet ligger ute som et av flere temakart for kommunen. Velg meny og kartlaget som heter «Forurenset grunn». Her finner du kommunens temakart.

Hindre forurensing

Hensikten med kartet er å forhindre at forurensede masser havner på avveie og sikre forsvarlig helse og miljørisiko for de som oppholder seg på en eiendom. Hvis kommunen har mistanke om at grunnen kan være forurenset på din eiendom kreves det dokumentasjon på at dette er undersøkt hvis det skal graves. Det er bare på tomter hvor forurensningen er spesielt høy (grenseverdier for jord) og med en sårbar arealbruk (barnehage, bolig) at masser ikke kan gjenbrukes. Dette vurderes av kommunen som forurensningsmyndighet.

Vær oppmerksom på at du som eier av grunn har plikt til å vurdere forurensning i grunnen selv om kommunen ikke krever at det skal dokumenteres.

Informasjon om sanerte oljetanker.

I tillegg gjør kartet det mulig å vise eiendommer hvor oljetanken er sanert, det vil si fjernet eller godkjent sikret på stedet. Dette betyr ikke at mistanken om forurensning i grunn for resten av eiendommen er opphevet. Denne informasjonen fremkommer med aktivt å velge kartlagene «oljetank». Du kan lese mer detaljert om oljetanker her. www.kristiansand.kommune.no/oljetank.

Mer informasjon om ditt ansvar som grunneier hvis grunnen er forurenset finner du i Miljødirektoratet sitt faktaarkHer  kan du finne veiledningsmateriellet som brukes for å vurdere forurensningsgrad og arealbruk.

 

Områder der man kan forvente forurensning i grunnen er ved nedlagte
 • avfallsdeponi
 • bensinstasjoner
 • bilverksted
 • galvaniseringsverksted
 • gartneri
 • impregneringsverk
 • skipsverft
 • skraphandlere
 • tankanlegg
 • annen industri
 • by- og sentrumsområder
E-post teknisk

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Per Kjelsaas
Publisert: 19.02.2015 12:22
Sist endret: 24.05.2019 09:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?