Gå til hovedinnhold

Gebyr - vann og avløp

Vann - og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr.

Redusert forbruksgebyr for vann i 2019

Alle abonnenter i Kristiansand vil få redusert gebyr for vann i 2019. Årsaken er at det er krevd inn flere kroner i vanngebyr enn det er brukt til drift og vedlikehold av kommunens vannledninger. Dette må ifølge regelverket betales tilbake til abonnentene før kommunesammenslåingen.

For abonnenter uten vannmåler vil det utgjøre 25 % lavere forbruksgebyr for vann på 4. termin 2019. Dette tilsvarer 6,25 % reduksjon på det totale årsforbruket for vann.

For abonnenter med vannmåler vil det utgjøre 6,25 % lavere forbruksgebyr for vann på årsforbruket som vil fremkomme på 5. termin 2019.

Det er ikke reduksjon i forbruksgebyr for avløp.

Generell informasjon

Abonnentene kan velge om forbruket skal stipuleres etter byggets areal eller måles etter reelt forbruk. For store bygg og lite vannforbruk, kan det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk (vannmåler). Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og igjen vil gi en større faktura for både vann- og avløpsgebyr.

Næringsvirksomhet skal som hovedregel betale etter målt forbruk (vannmåler).

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende forskrifter, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Her finner du de lokale forskriftene som gir nærmere regler om hvordan gebyrene regnes ut. 

Vann- og avløpsgebyr fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 er årsgebyret for alle eiendommer/bygninger i Kristiansand kommune, som er tilkoblet vann og avløp, beregnet etter bruksareal (BRA) slik det er registrert i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret). For eiendommer/bygninger som har installert vannmåler, vil årsavgiften for vann- og avløp bli beregnet etter målt mengde.

Nyhetssak

Se her for mer detaljert informasjon. Hva er bruksareal? (BRA)

Vann- og avløpsgebyr - Nye priser pr. 1. januar 2019

 

Eks. m.v.a. 

Inkl. m.v.a.

Årsgebyr for vann    
Pr. m3 målt mengde  

8,48

10,60

Pr. m2 bruksareal 

12,72

15,90

Fastgebyr vann

100,-

125,-

Fastgebyr midlertidig vann (sommervann, kun 1 utvendig kran)

647,-

808,75

Årsgebyr for avløp    
Pr. m3 målt mengde

17,41

21,76

Pr. m2 bruksareal 

26,12

32,65

Fastgebyr avløp

100,-

125,-

Tilknytningsgebyr for vann (tilsvarende for avløp)    
Pr. m2. bruksareal

25,00

31,25

Minstegebyr (100 m2) 

2.500,-

 3.125,-

- 25% for egen septiktank (kun avløp)     
Pr. m2 bruksareal

18,75 

23,43

Minstegebyr (100 m2) 

1.875,- 

2.343,75

Abonnentene kan velge om gebyret for vann og avløp skal betales etter bruksareal (stipulert forbruk) eller etter målt forbruk. Her kan du lese mer om vannmåler .

Andre opplysninger om vann- og avløpsgebyrene kan stilles til ingeniørvesenet på 38 07 50 00.

Vann- og avløpsgebyr - Priser for 2018

 

Eks. m.v.a. 

Inkl. m.v.a.

Årsgebyr for vann    
Pr. m3 målt mengde  

7,83

9,79

Pr. m2 bruksareal 

11,75

14,69

Fastgebyr vann

100,-

125,-

Fastgebyr midlertidig vann (sommervann, kun 1 utvendig kran)

647,-

808,75

Årsgebyr for avløp    
Pr. m3 målt mengde

16,42

20,53

Pr. m2 bruksareal 

24,63

30,79

Fastgebyr avløp

100,-

125,-

Tilknytningsgebyr for vann (tilsvarende for avløp)    
Pr. m2. bruksareal

25,00

31,25

Minstegebyr (100 m2) 

2.500,-

 3.125,-

- 25% for egen septiktank (kun avløp)     
Pr. m2 bruksareal

18,75 

23,43

Minstegebyr (100 m2) 

1.875,- 

2.343,75

Betalingsfrist for årsgebyr for vann og avløp

Årsgebyr for vann- og avløp kommer på den kommunale fakturaen, fordelt på 4. terminer, med betalingsfrist på følgende dato i 2019: 1. mars, 2. mai, 5. august og 1. november.

Vannmåleravlesning

Her kan du registrere målerstanden.

Betalingssatser for tømming av septiktank og levering av slam

Her er gjeldende betalingssatser for tømming av septiktank og levering av slam.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Her er gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyr  for Kristiansand kommune vedtatt i bystyret den 23. januar 2008.

Tjenestegaranti vann og avløp

Kristiansand kommune har tjenestegaranti for sine abonnenter som gjelder levering av vann- og avløpstjenester.

Tjeneste garanti vann. Tjenestegaranti avløp.

Gebyr for tilsyn med private renseanlegg

Gebyret har økt for 2019 og er nå på 850,- per år. Gebyret faktureres på tredje termin, og kan finnes her.

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 06.03.2015 14:33
Sist endret: 18.10.2019 15:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?