Gå til hovedinnhold

Midlertidige byrom

Kommunen ønsker å ha en tydelig strategi for bruk av midlertidighet i byrom og bygg, og øke fokuset på de positive effekter for byutvikling og byliv.

 

La Rampa, midlertidig byrom - Sluttrapport

Det har vært etablert midlertidig byrom i Gyldenløves gate mellom Markens gate og Kirkegata i sommer 6.7 – 27.8.2017. Her finner du sluttrapport med beskrivelse av prosjektet, prosessen og evaluering av tiltaket, samt annen dokumentasjon fra prosessen. Se også gjennom bildene for å få et inntrykk av byrommet.

Bilder fra prosjektet

Tilskudd om utviklingsprosjekt

Kristiansand kommune har mottatt støtte til å utvikle et midlertidig byrom. Prosjektareal er gatestrekningen i Gyldenløves gate mellom Markens gate og Kirkegata.

Seminar om midlertidig byrom 2016

Kristiansand kommune ved plan- bygg- og oppmålingsetaten hadde invitert til to-timers seminar om midlertidig byrom torsdag 3. mars i bystyresalen.

Seminaret har for mål å bygge en felles forståelse for begrepet midlertidighet og potensialene ved bruk av midlertidig byrom i kvadraturen, avklare utfordringer, og ikke minst inspirere til aktiv bruk av midlertidighet som verktøy i sentrumsutvikling. Til stede var Jesper Koefoed-Melson fra den danske organisasjon Givrum. Organisasjonen har flere års praksis og erfaring med tilrettelegging for aktivt byliv via midlertidige tiltak, samt nettverk bygging mellom grunneiere og initiativhavere. Det annet opplegg ble holdt av Emma Velle fra vår lokale organisasjon Pop-up Norway.

For deltakere og andre som ikke hadde mulighet til å delta er nå oppleggene tilgjengelige her:

Seminar midlertidige byrom - Givrum Koefoed Melsom - Pop Up Norway

Det var kanskje 80 deltakere på seminaret med grunneiere, konsulenter, administrasjon, kunstfag fra UiA og lokale kunstnere og kreative sjeler. Det var en veldig positiv stemning med gode spørsmål, refleksjoner og innspill fra publikum. Kommunen skal nå utarbeide en strategi for midlertidige byrom. Det er et mål at vi i våren og sommeren 2016 skal teste ut bruken av midlertidig byrom og aktiviteter i Kvadraturen. Vi håper at seminaret og utvekslingen i bystyresalen har inspirert flere til det samme.

Kontakt

For henvendelser om midlertidig byrom kan kontakt tas med:

Christina Rasmussen (plan-, bygg- og oppmålingsetaten)

De skal jobbe fremover med strategien for midlertidig byrom.

Tore Løvland er arrangement koordinator i kommunen.

Forfatter: Christina Rasmussen / BAM
Publisert: 16.03.2016 09:16
Sist endret: 21.12.2017 09:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?