Gravearbeid

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider nå. Klikk på Gravearbeid  under "Velg stedskategori" på kartet.

Tors gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i hele Tors gate fra Odins gate til Østre Ringvei. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig høsten 2018. Kontaktperson: Magne Aadnevik

Markens gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i krysset Markens gate - Rådhusgata. Redusert fremkommelighet. Arbeidet er beregnet ferdig oktober 2017. Kontaktperson: Bjørn Kristian Kristensen

Klipperveien

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør mellom Klipperveien 63 og 69. Redusert fremkommelighet . Beregnet ferdig vinteren 2017/18. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Gimleveien

Utskiftning av vann- og avløpsrør i Gimleveien mellom Strandveien og Torridalsveien. Det blir redusert fremkommelighet med periodevis stengte gater. Beregnet ferdig september 2017. Kontaktperson: Petter Høiesen

Bliksheia

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig vinteren 2017/18. Kontakperson: Petter Høiesen

Peder Claussøns gate

Peder Claussøns gate - og tilstøtende områder mot Lousenlund skole. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig høsten 2017. Kontaktperson: Petter Høiesen

Posebyen

Området omfatter Gyldenløves gate med sidegater mellom Otra og Festningsgata. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør og skille overvann fra kloakk. Noen steder vil fortauet bli utvidet, og det samarbeides med mange private aktører om optisk fiber, nedgravde avfallsstasjoner og fjernvarmerør. Redusert fremkommelighet med enkelte stengte gater. Anlegget vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Normal anleggsdrift for dette anlegget er kl.07:00 - 14:30, dette for å unngå støyforstyrrelser på ettermiddag/kveld. Anlegget forventes ferdig 1. kvartal 2018.Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Gravane

Gravane-prosjektet omfatter nå området Tollbodgata fra Kirkegata mot Markens gate og en del av Kirkegata mellom Tollbodgata og Dronningens gate. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Skille overvann fra kloakk. Det blir redusert fremkommelighet med periodevis stengte gater og endret kjøremønster for busstrafikken. Anlegget Gravane vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Denne delen av prosjektet er ferdig september 2017. Anlegget er planlagt driftet i 2 skift om dagen, dette for å redusere anleggstida og ulempene det måtte medføre. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 30.08.2017 15:29