Gravearbeid

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider nå. Klikk på Gravearbeid  under "Velg stedskategori" på kartet.

Kokleheia/Brinken

Utskiftning av vann- og avløpsrør i den sydlige delen av Kokleheia og Brinken. Det blir graving i gatene med redusert fremkommelighet og ulemper med støy. Arbeidet utføres av Repstad Anlegg AS på vegne av kommunen. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av høsten 2018. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Kongsgård allé

Rehabilitering av vannledningen i Kongsgård allé mellom Kirkeveien og Frydenlundsveien ved hjelp av strømpetrekking, "no dig" metoden uten graving. Ny vannledning til Kjempeveien fra Kongsgård allé som skal krysse veien ved graving. Redusert fremkommelighet. Ferdig april/mai 2018. Kontaktperson:  Bjørn Kristian Kristensen

Grasåsen høydebasseng

Grasåsen høydebasseng-prosjektet er en del av overordnet plan å styrke vannforsyningen øst i Kristiansand. Her bygges vannledninger og et høydebasseng som tilkobles både det eksisterende vannforsyningsnettet i Kristiansand og fremtidig reservevannforsyning fra Lillesand kommune. Prosjektet Grasåsen høydebasseng er planlagt ferdigstilt sommer 2018. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Tors gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i hele Tors gate fra Odins gate til Østre Ringvei. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig våren 2019. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Markens gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i området rundt krysset Markens gate - Rådhusgata. Redusert fremkommelighet. Arbeidet er beregnet ferdig april/mai 2018. Kontaktperson: Bjørn Kristian Kristensen

Bliksheia

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig vinteren 2018/19. Kontakperson: Petter Høiesen

Posebyen

Området omfatter Gyldenløves gate med sidegater mellom Otra og Festningsgata. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør og skille overvann fra kloakk. Noen steder vil fortauet bli utvidet, og det samarbeides med mange private aktører om optisk fiber, nedgravde avfallsstasjoner og fjernvarmerør. Redusert fremkommelighet med enkelte stengte gater. Anlegget vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Normal anleggsdrift for dette anlegget er kl.07:00 - 14:30, dette for å unngå støyforstyrrelser på ettermiddag/kveld. Anlegget forventes ferdig høsten 2018.Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

 Hellemyrbakken

Hellemyrbakken mellom Eigevannet og Hannevikabekken. Rehabilitering av kommunalt overvannsrør. Periodevis redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig mai 2018. Kontaktperson: Jakob Flakk

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 15.06.2018 10:57