Gravearbeid

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider nå. Klikk på Gravearbeid  under "Velg stedskategori" på kartet.

Kokleheia/Brinken

Utskiftning av vann- og avløpsrør i den sydlige delen av Kokleheia og Brinken. Det blir graving i gatene med redusert fremkommelighet og ulemper med støy. Arbeidet utføres av Repstad Anlegg AS på vegne av kommunen. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av våren 2018. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Kongsgård allé

Rehabilitering av vannledningen i Kongsgård allé mellom Kirkeveien og Frydenlundsveien ved hjelp av strømpetrekking, "no dig" metoden uten graving. Ny vannledning til Kjempeveien fra Kongsgård allé som skal krysse veien ved graving. Redusert fremkommelighet. Ferdig i januar 2018. Kontaktperson:  Bjørn Kristian Kristensen

Gyldenløves gate

Prosjektet omfatter Gyldenløves gate mellom Markens gate og Kirkegata, samt deler av Kirkegata. Nye vann- og avløpsrør, samt skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig høsten 2018. Kontaktperson: Petter Høiesen

Grasåsen høydebasseng

Grasåsen høydebasseng-prosjektet er en del av overordnet plan å styrke vannforsyningen øst i Kristiansand. Her bygges vannledninger og et høydebasseng som tilkobles både det eksisterende vannforsyningsnettet i Kristiansand og fremtidig reservevannforsyning fra Lillesand kommune. Prosjektet Grasåsen høydebasseng er planlagt ferdigstilt sommer 2018. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Tors gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i hele Tors gate fra Odins gate til Østre Ringvei. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig høsten 2018. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Torsvikkleiva/Vardåsveien

Rebahilitering av vann- og avløpsrør i området mellom Torsvikkleiva og Vardåsveien. Arbeidet vil foregå delvis i terreng og i vei. Det vil bli redusert fremkommelighet og ulemper med støy. Arbeidet forventes ferdig før sommeren 2018. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Markens gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i området rundt krysset Markens gate - Rådhusgata. Redusert fremkommelighet. Arbeidet er beregnet ferdig april 2018. Anlegget tar pause i hele desember 2017. Kontaktperson: Bjørn Kristian Kristensen

Klipperveien

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør mellom Klipperveien 63 og 69. Redusert fremkommelighet . Beregnet ferdig vinteren 2017/18. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Gimleveien

Utskiftning av vann- og avløpsrør i Gimleveien mellom Strandveien og Torridalsveien. Det blir redusert fremkommelighet med periodevis stengte gater. Beregnet ferdig våren 2018. Kontaktperson: Petter Høiesen

Bliksheia

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig vinteren 2017/18. Kontakperson: Petter Høiesen

Balchens vei

Balchens vei - mellom Moneheia og Topdalsveien. Rehabilitering av kommunalt vannrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig desember 2017. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Posebyen

Området omfatter Gyldenløves gate med sidegater mellom Otra og Festningsgata. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør og skille overvann fra kloakk. Noen steder vil fortauet bli utvidet, og det samarbeides med mange private aktører om optisk fiber, nedgravde avfallsstasjoner og fjernvarmerør. Redusert fremkommelighet med enkelte stengte gater. Anlegget vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Normal anleggsdrift for dette anlegget er kl.07:00 - 14:30, dette for å unngå støyforstyrrelser på ettermiddag/kveld. Anlegget forventes ferdig 1. kvartal 2018.Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

 

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 13.12.2017 15:02