Gå til hovedinnhold

Gravearbeid

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg.

Tordenskjolds gate

Oppgradering av vann- og avløpsnettet i Tordenskjolds gate mellom Vestre Strandgate og Festningsgata. Begrenset fremkommelighet med delvis stengte gater og omkjøring. Det vil bli forsøkt å presse de nye rørene under Markens gate for å unngå graving ved kryssing. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2019/20. Se her hvor gravearbeidene foregår. Kontaktperson: Jørund Haugland

 Høie

Utskiftning av hovedvannledning fra Setesdalveien ved Høielia. Redusert fremkommelighet på gang- og sykkelstien og Høielia. Beregent ferdig i slutten av 2019. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Jørgen Moes gate/Olaf Isaachsens gate

Rehabilitering av gamle avløpsrør i området bryggeriet, Jørgen Moes gate, Olaf Isaachsens gate og Setesdalsveien. Separere overvann og spillvann slik at dette går i hver sin ledning. Lengde 260 meter. Arbeidet utføres av ingeniørvesenets produksjonsavdeling. Forventet ferdig vinteren 2019. Asfalteres våren 2019. Kontaktperson: Kjell Atle Thorbjørnsen

Kokleheia/Brinken

Utskiftning av vann- og avløpsrør i den sydlige delen av Kokleheia og Brinken. Det blir graving i gatene med redusert fremkommelighet og ulemper med støy. Arbeidet utføres av Repstad Anlegg AS på vegne av kommunen. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av våren 2019. Kontaktperson: Thusyhaant Nayagam

Elgstien

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring.  Ferdig våren 2020. Se her hvor gravearbeidene foregår. Kontaktperson: Petter Høiesen

Tors gate

Utskiftning av vann- og avløpsrør i hele Tors gate fra Odins gate til Østre Ringvei med tilstøtende sidegater. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig våren 2019. Kontaktperson: Steffi Kiedaisch

Bliksheia

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig vinteren 2018/19. Asfaltering våren 2019. Kontakperson: Petter Høiesen

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 06.05.2019 09:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?