Gravearbeid

Til en hver tid foregår det gravearbeid rundt omkring i byen, i regi av kommunen. Her kan du se hvor det foregår gravearbeider nå. Klikk på Gravearbeid  under "Velg stedskategori" på kartet.

Klipperveien

Utskiftning av vann- og avløpsrør. Skille overvann fra kloakk. Det blir redusert fremkommelighet med delvis stengt gate. Beregnet ferdig mars/april 2017. Kontaktperson: Thushyaant Nayagam Se detaljert kart.

Gimleveien

Utskiftning av vann- og avløpsrør i Gimleveien mellom Strandveien og Torridalsveien. Det blir redusert fremkommelighet med periodevis stengte gater. Beregnet ferdig september 2017. Kontaktperson: David Myrhaug

Bliksheia

Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig vinteren 2017/18. Kontakperson: Petter Høiesen

Peder Claussøns gate

Peder Claussøns gate - og tilstøtende områder mot Lousenlund skole. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Skille overvann fra kloakk. Redusert fremkommelighet med omkjøring. Beregnet ferdig høsten 2017. Kontaktperson: David Myrhaug

Posebyen

Området omfatter Gyldenløves gate med sidegater mellom Otra og Festningsgata. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør og skille overvann fra kloakk. Noen steder vil fortauet bli utvidet, og det samarbeides med mange private aktører om optisk fiber, nedgravde avfallsstasjoner og fjernvarmerør. Redusert fremkommelighet med enkelte stengte gater. Anlegget vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Normal anleggsdrift for dette anlegget er kl.07:00 - 14:30, dette for å unngå støyforstyrrelser på ettermiddag/kveld. Anlegget forventes ferdig 1. kvartal 2018.Kontaktperson: Jørund Haugland

Gravane

Gravane-prosjektet omfatter nå området Østre Strandgate fra Festningsgata til Markens gate og kvartalet i Kirkegata mellom Østre Strandgate og Kongens gate. Utskiftning av kommunale vann- og avløpsrør. Skille overvann fra kloakk. Det blir redusert fremkommelighet med periodevis stengte gater. Anlegget vil foregå over lengre tid i flere deletapper. Denne delen av prosjektet er ferdig juli 2017. Normal anleggsdrift er kl.07:00 - 14:30, dette for å unngå støyforstyrrelser på ettermiddag/kveld. Kontaktperson: Jørund Haugland

Strømsdalen

Utskiftning av vann- og avløpsrør. Redusert fremkommelighet. Beregnet ferdig vinteren 2016/17. Kontaktperson: Petter Høiesen

Forfatter: Kjell Løyning
Publisert: 17.03.2015 09:31
Sist endret: 22.02.2017 12:51