Gå til hovedinnhold

Framtidens bydel

Fremtidens bydel

Besøksadresse:

Bjørndalen
4633 Kristiansand

Postadresse:

Bjørndalen
4633 Kristiansand

Kontaktperson: Erik Sandsmark

Tittel: Rådgiver, By- og samfunnsenheten

Telefon: 930 31 111

Framtidens byer

"Framtidens byer" har vært et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Samarbeidet har pågått fra 2008-2014. Mange av byene har igangsatt områdeprosjekter som har høye miljøambisjoner.  

Kristiansand kommune utlyste i 2012 en konkurranse mellom utbyggere om å presentere prosjekter som oppfylte kriterier om lave klimagassutslipp og et godt bomiljø.

Skanska AS med området Bjørndalen, gikk seirende ut av konkurransen. En kombinasjon av høye miljøambisjoner i prosjektet og lokalisering tett på sentrum, universitet og bussmetro gjorde utslaget.  Fra Bjørndalen vil det være mulig å sykle og gå til det meste.  I tillegg til 500 boliger og arealer for næringsvirksomhet, vil bydelen også få egen butikk og barnehage. 

I 2014 ble Framtidens bydel Bjørndalen godkjent som pilotprosjekt av Kommunal og moderniseringsdepartementet.  Det betyr at klimagassutslippene fra dette området skal være halvparten av tilsvarende områder i Kristiansand.

Blågrønn faktor

Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli mer nedbør og hyppigere episoder med ekstremnedbør. Hvordan kan vi planlegge våre boligområder slik at de blir mer robuste mot overvannsflom?

Med støtte fra Framtidens byer har Oslo og Bærum kommune utviklet en veileder for «Blågrønn arealfaktor» (BGF).  Metoden skal sikre grønne kvaliteter i utbyggingsområder og legge til rette for lokal overvannshåndtering. 

Tre studenter fra Universitetet i Agder ved Institutt for ingeniørvitenskap, har gjennomført en bacheloroppgave BGF i arealplanlegging.  De har undersøkt hvilken effekt økt bruk av grønne tak, permeable dekker, regnbed, gresskledde vannveger og grønne vegger har for deler av utbyggingsområdet i Bjørndalen.

Konklusjonen er at det er mulig å holde igjen og forsinke en betydelig mengde vann med en de foreslåtte tiltak. Studentene kommet fram til at det er mulig å oppnå en reduksjon i dimensjonerende vannmengde fra 972 til 512 liter i sekundet.

Rapport: Blågrønn faktor i arealplanlegging

Bygningsintegrerte solceller i Framtidens bydel

Husbanken har gitt økonomisk støtte til et kunnskapsutviklingsprosjekt om bygningsintegrerte solceller (BIPV) og byggeskikk i Framtidens bydel. Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og kompetanse om bruk av solceller i bygg, med spesiell fokus på bygningsintegrerte løsninger og kunnskapsspredning til byggenæringen og samfunnet

Kristiansand kommune er prosjekteier, men arbeidet utføres i hovedsak av forskningsinstituttet Teknova.  

Workshop 1:   Arkitektoniske og bygningsmessige løsninger for BIPV.

PROGRAM

 

Anne Gerd Imenes fra Teknova, Morten Meier fra Sun Net AS og Erik Sandsmark fra Kristiansand kommune.

Workshop 2:   Helhetlige systemløsninger for framtidens lavenergiboliger med BIPV

PROGRAM

 

Workshop 3:  Nettintegrasjon av BIPV anlegg

PROGRAM

Workshop 4: Bygningsintegrerte solceller i fremtidens bydel 

Bruk av massivtre i Framtidens bydel

Skanska AS har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utrede bruk av massivtre som alternativt til konstruksjoner i stål og betong. Massivtre i bærende konstruksjoner, etasjeskillere og vegger gir vesentlig lavere CO2-utslipp enn f.eks. betong.

– Innovasjon Norge  mener det er viktig at en så stor utbygger som Skanska vurderer tre i sine byggeprosjekter. Et vellykket massivtre prosjekt i Bjørndalen i Kristiansand vil bidra til å bygge kompetanse om større trebygg og skaffe grunnlag for flere tilsvarende prosjekter sier Roar Flatland i Innovasjon Norge. – Dette gjelder både industriell konseptutvikling og industrialisering av byggeprosessen. Prosjektet bidrar til utvikling av fleretasjes hus i tre som er et satsingsområde.

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trebasert-innovasjonsprogram/#.VhewV03osUA

Rapporter

Her legges det inn rapporter event. lenker til rapporter som er utført i prosjektet

Nyttige lenker

Illustrasjoner

Her legges inn illustrasjoner etter hvert som de utarbeides

Forfatter: Zoran Teofilovic
Publisert: 09.10.2015 08:14
Sist endret: 20.10.2016 09:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?