Gå til hovedinnhold

Det globale, digitale marked

EU-prosjektet Mediatic holdt sin avslutningskonferanse i San Sebastian i oktober. Kristiansand kommune var en av partnerne.

Prosjektleder Øyvind Lyngen Laderud og prosjektmedarbeider Bjørgulf Bergh Torjussen har vært Kristiansand kommunes representanter i Mediatic. Foto: Svein Tybakken– Et spennende prosjekt, et prosjekt for vår tid, sier rådgiver Øyvind Lyngen Laderud i kommunens by- og samfunnsenhet. Han er ansvarlig for Kristiansands medvirkning.

Men han legger ikke skjul på at prosjektet har vært gjennom noen turbulente perioder.

– Det er synd at Sevilla, som var «leading partner», falt av lasset. Den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa, som Spania er særlig hardt rammet av, har vel sin del av skylden for dette, sier Laderud.

På det avsluttende møtet i San Sebastian deltok Bjørgulf Bergh Torjussen fra Kristiansand kommune. I dette møtet konkluderte styringsgruppa med at de administrative utfordringene i prosjektet var blitt løst ved at San Sebastian overtok Sevillas rolle som leading partner. Tross disse utfordringene har prosjektet blitt gjennomført etter planen.

Global etterspørsel

Den globale etterspørselen etter multimedia og digitale produkter øker voldsomt. Nettsteder, e-bøker, e-handel, underholdning, reklame, opplæring – det er knapt grenser for hvor fort og hvor mye som flyttes over til digitale plattformer. Denne revolusjonen har også åpnet for multimedia og audiovisuelle bedrifters muligheter til å levere til det globale markedet.

– Dette er noe av bakgrunnen for EU-prosjektet, og dette ville vi være med på. Det er jo dette som er fremtiden, sier Laderud.

Punkt

Kristiansands kanskje mest internasjonalt kjente kulturbegivenhet, Punktfestivalen, har fått støtte gjennom Mediatic-prosjektet.

Punkt er basert på ny teknologi gjennom Live Remix-konseptet, altså at alle konserter remikses umiddelbart, samt en klar multimedie-profil.

– Vi legger stor vekt på det visuelle gjennom video, lys og audiovisuelle Erik Honore Foto: Kutsevainstallasjoner, utført av våre egne teknikere eller av kapasiteter som Brian Eno, David Sylvian og Laurie Anderson, sier en av grunnleggerne og co-kunstnerisk leder i Punktfestivalen, Erik Honoré.

Det er nettopp denne integreringen av ny teknologi med forskjellige musikkformer som har gjort Punkt-konseptet interessant nok til å gjøre dette i utgangspunktet smale og lokalt baserte prosjektet til en eksportartikkel. Punkt har hatt avleggere i London, Paris, flere byer i Tyskland, Milano, San Sebastian, Tallinn, 6 byer i Polen, med mer. I 2015 er mellom 6 og 8 slike Punkt-festivaler i utlandet planlagt, blant annet gjenvisitter til Paris og San Sebastian.

– Motivasjonen bak Punkt er rent kunstnerisk; å skape ny, interessant musikk. Men metodene er teknologi og byggingen av et stadig større internasjonalt nettverk, som likevel har sin base i moderfestivalen i Kristiansand, forklarer Erik Honoré.

Finn mer ut hva Punkt er gjennom disse to filmsnuttene.

PUNKT – A decade of live audiovisual innovation I

PUNKT – A decade of live audiovisual innovation II

Sånn sett er kanskje Punkt et litt uvanlig, men likevel relevant eksempel på hvordan ny teknologi fører forskjellige kulturnæringer og -uttrykk sammen. Vi har derfor valgt å gi noe støtte til Punkt der de også levere noe tilbake til prosjektet, sier Mediatic-prosjektleder Øyvind Lyngen Laderud.

- Vi har også hatt et samarbeide med Sørnorsk Filmsenter i rammen av prosjektet. Videre har vi også hatt med oss aktører som Noroff og Digin klyngen i enkelte deler av Mediatic.

Mediatic

Tradisjonelle næringer som film, musikk, grafiske fag, dataspill og liknende er de viktigste elementene i dette prosjektet. Det handler om hvordan nye digitale teknikker kan føre disse sammen, eller bruke erfaring og kunnskaper på tvers av tradisjonelle fag og i helt nye sammenhenger.

Ved oppstart i Sevilla i 2012 hadde prosjektet deltakere fra Malta, Italia, Polen, Latvia, Norge, to deltakere fra Spania og to fra Nord-Irland. Underveis har Sevilla falt ut, men Spanias andre partner, San Sebastian, trer inn og overtar den ledende rollen som Sevilla hadde.

Fra spill til seriøse bruksområder

På Mediatics siste styringsgruppemøte og avslutningskonferanse i San Sebastian 28. og 29. ble ulike sider ved video- og dataspill tematisert. Spillindustrien gjennomgår hurtige paradigmeskifter både med tanke på formidling generelt, og ikke minst med tanke på konsolidering til nye digitale plattformer, som ulike sosiale nettverk, smarttelefoner, lesebrett og liknende.

Konferansen tok for seg framveksten av nye forretningsmodeller innen denne industrien, og drøftet konsekvenser for brukerne og for det globale markedet. Vertsbyen for avslutningskonferansen, San Sebastian, gjorde det klart at de satser på dette. De vil bidra til utvikling både i utdanning, støtte til nyetablerte selskaper i egne teknologiparker og formelle kurser på universitet og høyskole.

En annen viktig og mer seriøs side ved spillteknologien er hvordan den kommer til nytte innen en rekke moderne virksomheter som anvender såkalt virtuelle miljøer. Teknologien kan bruks innen forskning, utdanning og mange former for testing av programmer. Her ligger et stort vekstpotensial.

– I Kristiansand har vi sett lokale eksempler på at slik teknologi har fått anvendelse i leverandørindustrien til olje og gass, avslutter Øyvind Lyngen Laderud

http://www.mediaticproject.eu/

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 24.07.2015 10:20
Sist endret: 24.07.2015 10:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?