Vollevann - Oddemarka - sykkelekspressvei

Saksbehandler Fredrik Sund - Saksnr 201401935 - Planid 1398

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 25. juni 2015

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Se planforslaget

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere sykkelekspressveien mellom Vollevann og Oddemarka.

Innspill innen 1. mai 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen region sør
Postboks 723
4808 Arendal

Merk innspillet med "KU trasevalg Vollevann - Oddemarka"

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.03.2015 08:19
Sist endret: 01.06.2016 07:11