Vollevann - Oddemarka - sykkelekspressvei

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1398

Saksnummer: 201401935

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 12.09.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 15.09.17 - 27.10.17.

Sett inn saksnummeret 201401935 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte

Sted: Rådhuskvartalet undertasje
Adresse: Rådhusgata 18 - inngang fra øvre torv eller fra Tollbodgata
Tid: mandag 25. september kl. 18:00

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17

Planprogram

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret  25.06.15.

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 1. mai 2015  Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Statens vegvesen region sør
Postboks 723
4808 Arendal

Merk innspillet med "KU trasevalg Vollevann - Oddemarka"

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.03.2015 08:19
Sist endret: 09.08.2018 08:06