Vollevann - Oddemarka - sykkelekspressvei

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1398

Saksnummer: 201401935

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 06.01.2019 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 12. september 2018

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. oktober 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201401935 ved klage til planen.

Send klage innen 19.10.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 12.09.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 15.09.17 - 27.10.17.

Sett inn saksnummeret 201401935 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte

Sted: Rådhuskvartalet undertasje
Adresse: Rådhusgata 18 - inngang fra øvre torv eller fra Tollbodgata
Tid: mandag 25. september kl. 18:00

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17

Planprogram

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret  25.06.15.

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 1. mai 2015  Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Statens vegvesen region sør
Postboks 723
4808 Arendal

Merk innspillet med "KU trasevalg Vollevann - Oddemarka"

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.03.2015 08:19
Sist endret: 30.10.2018 13:25