Voie 17

Info om planen

Saksbehandler: Anne Mari Aasaaren

Planid: 1190

Saksnummer: 200802925

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget, 9.6.16 (utsatt)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget, 25.8.16 (sendt tilbake)

Saksfremlegg og vedtak i bystyret, 21.9.16

Offentlig ettersyn

Merknadsfristen er gått ut

Høringsperioden var 23. september - 4. november 2011.

Oppstart

Amtedal & Hansen arkitektkontor har startet arbeidet med å regulere Voie 17.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.06.2016 08:23
Sist endret: 26.04.2018 12:53