Voie 17

Saksbehandler Anne Mari Aasaaren - Saksnr 200802925 - Planid  1190

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 9. juni, 25. august og 21. september.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (utsatt)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknadsfristen er gått ut

Høringsperioden var 23. september - 4. november 2011.

Oppstart

Amtedal & Hansen arkitektkontor har startet arbeidet med å regulere Voie 17.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.06.2016 08:23
Sist endret: 17.08.2016 07:11