Torridalsveien - Ringlebekkveien

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201304622 - Planid 933

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 10.11.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyr 20.6.18.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 7.9.18. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201304622 ved klage til planen.

Send klage innen 7.9.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 2.11.17

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15.3.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 21.3.18

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 3.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 23.5.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201304622 ved merknad til planen

Merknad innen 28. juli 2017

Høringsperioden er 9. juni - 28. juli 2017.

Andre relevante dokumenter

Oppstart

Pro Nova AS har startet arbeidet med å regulere Torridalsveien - Ringlebekkveien.

Frist til innspill var 17. desember 2014.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 12:32
Sist endret: 19.09.2018 10:16