Torridalsveien - Ringlebekkveien

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201304622 - Planid 933

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 2.11.17

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15.3.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 21.3.18

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 3.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 23.5.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201304622 ved merknad til planen

Merknad innen 28. juli 2017

Høringsperioden er 9. juni - 28. juli 2017.

Andre relevante dokumenter

Oppstart

Pro Nova AS har startet arbeidet med å regulere Torridalsveien - Ringlebekkveien.

Frist til innspill var 17. desember 2014.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 12:32
Sist endret: 15.05.2018 09:16