Torkelsmyra skole

Info om planen

Saksbehandler: Anne Mari Aasaaren

Planid: 1344

Saksnummer: 201010100

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. juli 2016

Høringsperioden er 27. mai - 8. juli 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 14. april og 12. mai 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14.4.16

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 12.5.16

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Torkelsmyra skole

Frist for innspill har gått ut.

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:12
Sist endret: 26.04.2018 12:26