Gå til hovedinnhold

Torkelsmyra skole

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. juli. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201010100 ved klage til planen.

Send klage innen 19. juli 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 6. juni 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 19. juni 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 27. mai - 8. juli 2016.

Sett inn saksnummeret 201010100 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 8. juli 2016  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene  Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14, april 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 12 mai 2016

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Torkelsmyra skole

Innspill innen 31. aug 2012  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat  

Info om planen

Saksbehandler: J. Syversen

Planid: 1344

Saksnummer: 201010100

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:12
Sist endret: 26.06.2019 08:17

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?