Torkelsmyra skole

Saksbehandler A. M. Aasaaren - Saksnr 201010100 - Planid 1344

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. juli 2016

Høringsperioden er 27. mai - 8. juli 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 14. april og 12. mai 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (14. april)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (12. mai)

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Torkelsmyra skole

Frist for innspill har gått ut.

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:12
Sist endret: 02.02.2017 13:47