Tobienborg

Saksbehandler Anna Sofía Kristjánsdóttir - Saksnr 201115168 - Planid 1323

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. januar 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. februar 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 19. februar 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 14. og 20. januar 2015

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 16. oktober 2015

Høringsperioden er 4. september - 16. oktober 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 27. august 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

SPISS Arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere Tobienborg

Fristen for innspill har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.08.2015 11:33
Sist endret: 18.10.2017 12:26