Tangen - delfelt B2-4 og B2-5

Info om planen

Saksbehandler: Elin Aabel Bergland

Planid: 1473

Saksnummer: 201707316

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 6.1.19 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23. mai 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 29. juni 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201707316 ved klage til planen.

Send klage innen 29.06.2018  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 19.4.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 23.5.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 2. februar - 16. mars 2018

Sett inn saksnummeret 201707316 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 16.03.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter 

Det blir også et åpent folkemøte sted og tid.

Oppstart

Arkitektkontoret  Kari Nissen Brodtkorb AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 21. august 2017  Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat  Se plan

Eller send merknaden til denne adressen:

Arkitektkontoret  Kari Nissen Brodtkorb AS v/Kari Nissen Brodtkorb
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 07.08.2017 10:27
Sist endret: 30.10.2018 08:15