Strømme omsorgssenter

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1457

Saksnummer: 201608596

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31. januar 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 2. mars 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201608596 ved klage til planen.

Send klage innen 02.03.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 18.01.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 13.10.17 - 24.11.17.

Sett inn saksnummeret 201608596 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 24.11.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte på Strømme skole 26.10.17 kl. 15:30 - 17:00.

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Strømme omsorgssenter

Innspill innen 4. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand

Merknad til planen innen 4. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.10.2016 07:32
Sist endret: 07.02.2018 08:09