Strømme omsorgssenter

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1457

Saksnummer: 201608596

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 13.10.17 - 24.11.17.

Sett inn saksnummeret 201608596 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 24.11.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte på Strømme skole 26.10.17 kl. 15:30 - 17:00.

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Strømme omsorgssenter

Innspill innen 4. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand

Merknad til planen innen 4. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.10.2016 07:32
Sist endret: 18.10.2017 08:20