Gå til hovedinnhold

Steindalen, GNR 11 BNR 415 m.fl.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. juli. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201303818 ved klage til planen.

Send klage innen 19. juli 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 6. juni 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 19. juni 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 1. feb - 15. mars 2019

Sett inn saksnummeret 201303818 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 15.3.2019  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 17. jan 2019

Oppstart

Spiss arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 1. sept 204  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Info om planen

Saksbehandler: G. Nilsen

Planid: 1408

Saksnummer: 201303818 

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.03.2015 15:06
Sist endret: 26.06.2019 08:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?