Sørskauen - øst for Holteveien

Info om planen

Saksbehandler: Nina Malo

Planid: 1149

Saksnummer: 200703759

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.28

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 27.10.17 - 8.12.17

Sett inn saksnummeret 200703759 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 28.09.17

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.10.2017 13:44
Sist endret: 25.05.2018 09:32