Sørlandsparken - endring av reguleringsplaner

Saksbehandler Jøran Syversen - Saksnr 201114568 - Planid 1085 m.fl.

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 28. april 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 9. desember 2015

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 5. februar 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 5. februar 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 27. august, 26 november og 9. desember 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret (utsatt for gruppebehandling)

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 12. desember 2014 - 20. februar 2015.

Det ble holdt etåpent folkemøte i Rådhusgata 18, 22. januar kl. 15:00.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 27. november 2014.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram

Politikerne behandlet planprogrammet 5. desember 2013.

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.02.2015 10:16
Sist endret: 18.10.2017 12:25