Sømsveien - Dvergsnesveien - kryss

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 1386

Saksnummer: 201309381

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 27. august, 8. oktober  og 25. november 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret, 27.8.15 (utsatt for befaring)

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret, 8.10.15 (saken er sent tilbake for bearbeiding)

Saksfremlegg og vedtak i bystyret, 25.11.15 (saken er sent tilbake for bearbeiding)

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 7. november - 19. desember 2014.

Andre relevante dokumenter

Oppstart

Siv.ing Arild Reintersen har startet arbeidet med å regulere Sømveien - Dvergsnesveien, kryss

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.02.2015 13:37
Sist endret: 26.04.2018 12:57