Sømsveien - Dvergsnesveien - kryss

Saksbehandler Jøran Syversen - Saksnr 201309381 - Planid 1386

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 27. august, 8. oktober  og 25. november 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret (utsatt for befaring)

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret (saken er sent tilbake for bearbeiding)

Saksfremlegg og vedtak i bystyret (saken er sent tilbake for bearbeiding)

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 7. november - 19. desember 2014.

Andre relevante dokumenter

Oppstart

Siv.ing Arild Reintersen har startet arbeidet med å regulere Sømveien - Dvergsnesveien, kryss

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.02.2015 13:37
Sist endret: 26.11.2015 09:26