Solsletta felt B37

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201212400 - Planid 1377

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 26. oktober

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 25. november 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 25. november 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 22. september og 27. oktober 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 20. november 2015

Høringsperioden er 11. september - 30. oktober 2015. utvidet til 20. november 2015 grunnet feil i plankartet

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 27. august 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

TBG Arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere Solsletta felt B37

Frist for innspill innen har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.08.2015 11:42
Sist endret: 02.02.2017 13:42