Skudeviga

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201409458 - Planid 1422

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1. februar 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 3. mars 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201409458 ved klage på planen.

Send klage innen 3. mars 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 12. januar og 1. februar 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 21. oktober 2016

Høringsperioden er 2. september - 21. oktober 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 25. august.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 4. juni 2015.

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Se planforslaget 

Spiss Arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere Skudeviga

Innspill innen 8. april 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Spiss Arkitektur & Plan AS
Postboks 151
4662 Kristiansand S

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 20.02.2015 13:58
Sist endret: 18.10.2017 12:31