Sjømannsgata og Vindmøllegangen - regleringsendring

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 879

Saksnummer: 201608311

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 22.9.17 - 3.11.17

Sett inn saksnummeret 201608311 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 3.11.17  Se høringsdokumentene

Offentlig ettersyn

Merknad innen 4. november 2016

Høringsperioden er 11. oktober - 4. november 2016.

Oppstart

AGS Holding AS har startet arbeidet med å endre Sjømannsgata og Vindmøllegangen.

Fristen til merknad til planen har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.10.2016 11:38
Sist endret: 01.11.2017 09:08