Sjømannsgata og Vindmøllegangen - regleringsendring

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 879

Saksnummer: 201608311

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31. januar 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 2. mars 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201608311 ved klage til planen.

Send klage innen 02.03.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 30.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 22.9.17 - 3.11.17

Sett inn saksnummeret 201608311 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 3.11.17  Se høringsdokumentene

Offentlig ettersyn

Merknad innen 4. november 2016

Høringsperioden er 11. oktober - 4. november 2016.

Oppstart

AGS Holding AS har startet arbeidet med å endre Sjømannsgata og Vindmøllegangen.

Fristen til merknad til planen har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 11.10.2016 11:38
Sist endret: 07.02.2018 08:10