Silokaia felt F_1A

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 1400

Saksnummer: 201703809

Se planforslaget i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 28. september - 9. november 2018

Sett inn saksnummeret 201703809 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9.11.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Oppstart

Kanalbyen Eiendom AS har startet arbeidet med å omregulere Silokaia felt F_1A

Innspill innen 8. mai 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
WSP Norge AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Merknad til planen innen 8. mai 2017.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.04.2017 08:21
Sist endret: 16.10.2018 07:17