Gå til hovedinnhold

Silokaia felt F_1A

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23. januar 2019.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22. februar 2019. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201703809 ved klage til planen.

Send klage innen 22. feb 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 20. des 2018

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 23. jan 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 28. sept - 9. nov 2018

Sett inn saksnummeret 201703809 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9. nov 2018  Planforslaget i kartet   Høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 9. sept 2018

Oppstart

Kanalbyen Eiendom AS har startet arbeidet med å omregulere Silokaia felt F_1A

Innspill innen 8. mai 2017  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat  

Eller send merknaden til denne adressen:
WSP Norge AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Info om planen

Saksbehandler: J. Syversen

Planid: 1400

Saksnummer: 201703809

Planforslaget i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 10.04.2017 08:21
Sist endret: 11.04.2019 09:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?