Sigyns vei 3-5

Saksbehandler Anna Sofia Kristjansdottir - Saksnr 201502147 - Planid 1442

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31. mai 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 7. juli 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201502147 ved klage på planen.

Send klage innen 7. juli 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 23. mars og 31. mai 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 2. februar 2017

Høringsperioden er 23. desember 2016 - 2. februar 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 10. november 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Siv.ing. A. Reinertsen har startet arbeidet med å regulere Sigyns vei 3-5

Innspill innen 16. september 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Siv.ing. A. Reinertsen
Vestre Strandgate 22A
4611 Kristiansand

Merknad til planen innen 16. september 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 25.08.2016 07:28
Sist endret: 13.06.2017 07:48