Rv41 og Rv451 Timenes - Kjevik

Info om planen

Saksbehandler: Sigbjørn Hessaa

Planid: 1463

Saksnummer: 201614049

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 15. juni 2017

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere Rv41 og Rv451 Timenes - Kjevik

Innspill innen 22. mars 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen Region sør
Serviceboks 723
4808 Arendal

Merknad til planen innen 22. mars 2017

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 07.06.2017 09:59
Sist endret: 26.04.2018 08:41