Rv41 og Rv451 Timenes - Kjevik

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 1463

Saksnummer: 201614049

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7. sept - 19. okt 2018.

Sett inn saksnummeret 201614049 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.10.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte Admiralen på Hamresanden 12. september 2018 kl. 18:00

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.2018

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 15. juni 2017

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere Rv41 og Rv451 Timenes - Kjevik

Innspill innen 22. mars 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen Region sør
Serviceboks 723
4808 Arendal

Merknad til planen innen 22. mars 2017

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 07.06.2017 09:59
Sist endret: 05.09.2018 13:29