Ravnåsveien 6

Saksbehandler Kathrine Hesthag - Saksnr 201301402 - Planid 1370

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 11. mai 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 17. juni 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 17. juni 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 28. april og 11. mai.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 30. juni 2015

Høringsperioden er 15. mai  - 30. juni 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 30. april 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Siv.Ing Arild Reinertsen har startet arbeidet med å regulere Ravnåsveien 6.

Fristen for innspill er gått ut

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 20.04.2015 14:34
Sist endret: 18.10.2017 12:29