Ravnåsveien 5

Info om planen

Saksbehandler: Gisela Nilsen

Planid: 1435

Saksnummer: 201509329

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.8.17

Oppstart

Sigfreds's Tegnestue & Verksted Fredrik Linge Nygaard har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 19.11.15  Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Sigfreds's Tegnestue & Verksted Fredrik Linge Nygaard 
c/o Jensen & Nygaard
Tørris Christensens gate 11
4514 Mandal

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 27.10.2015 07:58
Sist endret: 12.09.2017 12:56